Pocitová mapa Města

Cesta k participativnímu plánování je trnitá. Tisíc lidí = tisíc chutí, tisíc potřeb a tisíc přání. Na každém názoru však záleží! Proto jsme uspořádali v rámci druhých Žateckých dvorků tvorbu POCITOVÉ MAPY MĚSTA. Výsledky jste v listopadu 2019 diskutovali s občany ve Staré papírně.

legenda

Co to je?

MAPA POCITŮ je nástroj tzv. geoparticipace. Barevnými lepíky může větší množství lidí vyjádřit svůj názor do mapy města. Právě mapový podklad je pro svou jednoduchost a názornost výborným můstkem mezi veřejností a městem, úřadem, mladými, starými, chytrými i méně chytrými (na jejichž názoru však nezáleží o nic méně).

Jak to funguje?

Místa s největším počtem barevných označení identifikujeme jako ta, která se s daným pocitem shodují nejvíce - lidé se na nich objektivně shodnou. Pokud mapu vyplní dostatek lidí, lze ji považovat za kvantitativní (množstevní) průzkum. Ta přímo nevysvětluje příčiny, avšak je dobrým startem pro hlubší analýzu potřeb veřejnosti. Proto také nese název “pocitová” - tvorba se řídí spíše intuicí, zkušeností, vzpomínkou, či prostým přáním.

Celkově jsme do mapy celého města zaznačovali čtyři pocity:

 • Tady jsem na své město hrdý/á.
 • Tady by to chtělo zlepšit.
 • Tady rád(a) trávím volný čas.
 • Tady se necítím bezpečně.

Mapu odhadem vyplnilo 200 lidí. 16. listopadu jsme uspořádali setkání, jehož smyslem bylo výsledky k mapy dále diskutovat.

Co mapa ukázala?

Tady jsem na město hrdý.

Pozitivní odezvu mají již zrekonstruované části města v okolí Chrámu chmele a piva, klášterní zahrada, nebo stadion Mládí. Často se puntíky hrdosti objevují také kolem základních a středních škol, které byly vždy vzorovými veřejnými stavbami (realizovanými často na základě architektonických soutěží). Puntíky hrdosti se často objevují společně s těmi pro trávení volného času (procházkový okruh kolem řeky. místa zajímavých výhledů na město). To ale neplatí pro ty umístěné v centru města - hrdost spojenou s centrem, architekturou a historií už nedoprovází zelený pobytový puntík.

Tady trávím volný čas.

Volný čas je často spjatý s kompenzací pracovních povinností. Mnoho zelených značek se tak objevilo v přírodě - v parku, u řeky, na koupališti, na stadionu Mládí. Rozeseté tečky v lokalitě Flóra ukazují na soukromé domy a zahrady těch, kteří jsou rádi doma na svém. V neposlední řadě se mnoho teček volného času objevilo také v oblíbených hospodách, či kavárnách.

Tady se necítím bezpečně.

Hnědé puntíky mnohdy doprovází ty červené - tam, kde se lidé necítí bezpečně by si logicky přáli změnu. V diskuzi zazněly nejen výtky k nekonvenčnímu chování různých sociálních skupin obyvatel města, diskuze se také zaměřila na dopravně nebezpečná místa (včetně situace před školami v době ranní a odpolední špičky). Tuto barvu můžeme tedy vidět na Kruhovém náměstí, v ulici Pod Střelnicí, nebo na Plzeňské směrem na Most. Vyrovnaný počet má také svah pod pivovarem - pro svůj hustý porost jsou tato místa velmi nepřehledná a tudíž i pocitově nebezpečná (podobně jako Havlíčkovo náměstí)

Tady vidím příležitost pro změnu. .

Puntíky potenciálu změny se nešetřilo. Obě vlaková nádraží, Dreherův pivovar / Fruta, městský park, Havlíčkovo náměstí, skatepark, ale i náměstí Svobody. To jsou místa, která by se podle lidí měla zlepšit. Jiná místa vychází z nedávných událostí, či sezónní zkušenosti - křižovatka na Plzeňské, městské koupaliště, nebo třeba letní kino, o kterém se na podzim dost mluvilo ve vztahu k Lüdersdorfově vile.

A pár dalších zajímavostí...

Oběma vlakovým nádražím se dostalo velké pozornosti nejen v mapě, ale i v debatě. Hovořilo se hlavně o využití drážní budovy, pro kterou jeho vlastník žádnou vizi nemá.

Jedno z nejnebezpečnějších míst je podle lidí Kruhové náměstí. Je to kvůli různým sociálním skupinám, nebo hernám, nebo snad dopravní nepřehlednosti?

Lokalita Flora zůstala v mapě (až na pár zelených puntíků) zcela nedotčena. Rezidenční čtvrť s nulovou občanskou vybaveností živé město netvoří. Přirozeně také nevyvolává intenzivní pocity - (skoro) nic tam není.

Různorodá hodnocení obdržely Kaufland a Tesco. Co přesně na nich lidé hodnotili jsme se nedozvěděli.

Žatecké domy očima studentů Fakulty architektury ČVUT

V novodobé historii města Žatce se stalo již několikrát, že se o stavební dědictví našeho města zajímala akademická obec Fakulty architektury pražského Českého vysokého učení technického. Nejvýznamnější milníky ideových zásahů do historického centra Žatce a chmelařských objektů v Žatci a ve Stekníku jsme vystavili v prostoru bývalé spořitelny, na náměstí Svobody čp. 9. Autory projektů jsou současní studenti a dnes již praktikující architekti.

Tyto mladé duše věnovali Žatci kus svého života, když přemýšleli, jak jeho malebná zákoutí obohatit o nové tvary a nové funkce. I proto nám tolik imponují. Do shromáždění a vystavení těchto prací jsme investovali čas, protože si myslíme, že každý, kdo dýchá pro naše město si zaslouží speciální pozornost. Výstava by nevznikla bez spolupráce s FA ČVUT a Žateckým okrašlovacím kolektivem.

Úklid u Zlatého chmelu

KDE: prostor před Zlatým chmelem a KD Moskva
KDY: 16. června 2019

Ku příležitosti prvního výročí projektového dne u Zlatého chmelu jsme se rozhodli uspořádat novodobou akci “Z” - dobrovolnický úklid v našem zájmovém území. Pracovní pomůcky zajistil Odbor místního hospodářství a majetku.

Na co jsme při úklidu narazili?

 • poměrně dost lidí, kteří se v neděli dopoledne v prostoru nacházejí...náměstí má skutečně pobytový potenciál
 • naprostá většina kolemjdoucích neprojevila zájem o naší činnost, ať už informativně, nebo přiložením ruky k dílu
 • největší množství odpadků se nacházelo uvnitř vzrostlých dřevin, kam není vidět
 • v prostoru je naprostá absence městského mobiliáře, zmizelo torzo lavičky, chybí koše a držák na psí exkrementy je také poničen
 • technický stav odtokových žlabů nás usvědčil v tom, že nebyla provedena zásadní údržba již několik let
 • nenašli jsme ani jednu injekční stříkačku, za to jsme odnesli několik kusů oblečení a jednu improvizovanou postel z kartonu
 • celkově jsme nasbírali asi 8 pytlů odpadků, převážně plechovek od nealkoholických nápojů, mnoho zátek od lahvového piva a pokusili jsme se také zamést většinu vajglů ze spar rozbitých chodníků
 • poštěstilo se nám nahlédnout do kostelíka sv. Václava vedle zastávky MHD...stěny kostelíka jsou zvlhlé a v rámci obnovy náměstí by se jeho odizolování mělo určitě řešit

Jarní cyklovyjížďka

KDE: po žateckých sídlíštích
KDY: 30. března 2019

Na konci března se uskutečnila městská vyjížďka na kolech. Navázali jsme na úspěšný model komentované procházky uspořádané o Den architektury v říjnu 2018, avšak vyměnili jsme pěškobus za bicykl. Účastníci si společně s tradičním duem Evou a Monikou projeli pětikilometrovou trasu od hřbitova přes sídliště Jih až do Podměstí a připomněli si historický vývoj a sociálně - společenský kontext doby. Proč sídliště? Na sídlišti žije v současné době třetina obyvatel ČR. Myslíme si, že je jim věnovaná nedostatečná pozornost, stejně jako panelákům samotným. Cyklovyjížďka navázala na naše aktivity, které od začátku směřujeme spíše mimo historické centrum a do trochu opomíjeného období naší historie.

Akce byla finančně podpořena z dotačního programu města Žatec pro rok 2019.

Zachraňme Zlatý chmel!

projektový den financovaný z programu SmartUp od Nadace O2

KDE: bývalé jezírko U Zlatého chmelu
KDY: 23. června 2018

Náš dosavadní největší projekt se věnuje centru okrsku Žatec - Podměstí.

SOUTĚŽ BUDE! Dokázali jsme to!!! Zastupitelstvo města Žatce schválilo na svém jednání 20. června 2019 částku 750 000,- Kč na architektonickou soutěž na prostor před Zlatým chmelem.

Ptáte se, jak chceme zachránit obchodní dům v soukromém vlastnictví? Cesta k takovým cílům je trnitá a prakticky není možná. Pro nás je heslo “Zlatý chmel” spíše symbolické spojení architektury let “zlatých šedesátých” a chmelařské tradice, která město prezentuje v historickém jádru, i po jeho okrajích. Komplex obchodního, kulturního a obytného domu a náměstí - parku vnímáme jako důležitou součást historie a naší snahou je na jeho kvalitu upozorňovat.

Tento veřejný prostor je však ve velmi špatném stavu a my bychom rádi v této části města viděli radikální změnu. V rámci grantového příspěvku jsme uspořádali setkání s občany města v místě původního jezírka. Celý den jsme pak diskutovali o současném stavu a možnostech proměny. Probírali jsme s lidmi i vlastní nápady, které vyplynuly z našeho dlouhodobějšího pozorování. Sami občané, vesměs obyvatelé okrsku, se poté vyjadřovali skrze mapu přání, dotazník či 3D model území. Návštěvníci různých věkových kategorií shlédli také výstavu historických fotografií a nerealizovaných záměrů v Podměstí.

#workshopnachmelu #zlatasedesata #brutalismus #zatec

Téměř dvě stovky účastníků projektového dne potvrdily, že jsou se současnou podobou náměstí nespokojeny, nebo jej kvůli špatnému technickému stavu raději obcházejí. Nápady příchozích zahrnovaly také přilehlé budovy, do kterých by obyvatelé rádi umístili například kavárnu, nebo vytoužený bankomat. Nejčastěji se hovořilo o možnosti vrácení vodního prvku, vykácení vzrostlých dřevin, posílení veřejného osvětlení a umístění nových laviček. Kreativita však byla bezmezná. Ti odvážnější rovnou naskicovali novou podobu náměstí a proměnili ho třeba v květinovou zahradu, novodobý výstavní prostor, motokárovou dráhu, nebo basketbalové hřiště.

A dál? - architektonická soutěž!

Nashromážděné podněty od občanů jsme postoupili městu, bez jehož finanční a organizační součinnosti lze jen těžko pokračovat. Prosazujeme vypsání architektonické soutěže na novou podobu náměstí, sami chce být nápomocni při přípravě, organizaci i osvětě obyvatel a vedení města o výhodnosti a využitelnosti soutěže samotné.

Pro Odbor rozvoje města jsme zpracovali zprávu z projektového dne, kde jsme provedli některá vlastní vyhodnocení. Tento materiál byl předán 20. července na jednání se zástupkyněmi města. Pozvání přijal také architekt Igor Kovačević, ze studia CCEA MOBA, které se kromě organizování soutěží věnuje také osvětě veřejnosti.

Shrnutí dosavadních aktivit ke stažení ZDE

Prezentace ze setkání s komentářem ZDE

Příspěvek Mgr. Lenky Hájkové ZDE

Záznam ze setkání spolku a veřejnosti je dostupný ZDE

První nápady pro nové centrum Podměstí přinesla ve své absolventské práci Jitka Barborková, absolventka zahradnické akademie Mělník. Prostor rozčlenila na rekreační a pohybovou část a srovnanou plochu osázela javory.

Studenti Fakulty architektury v Žatci

KDE: Stará Papírna a restaurace U Orloje
KDY: říjen 2017 - únor 2018

Nová iniciativa s názvem A dál? pozvala v září 2017 do Žatce studenty Fakulty architektury.

17 studentů řešilo několik lokalit na Pražském předměstí, ti starší se zabývali areálem letního kina a parkoviště u Lidlu. V polovině října proběhlo intenzivní soustředění, kdy mladí architekti pracovali na prvních konceptech ve Staré Papírně. Během zimního semestru se konaly také dvě prezentace na pražské fakultě, kterých se zúčastnili i někteří zástupci města.

Po ukončení semestru jsme zajistili instalaci výstavy projektů v restauraci U Orloje, aby návrhy vidělo co nejvíce lidí. Vernisáž proběhla 17.2.2018 v prezidentském salonku. Expozice měla značný ohlas a po Velikonocích byly projekty deinstalovány. V současné době hledáme pro výstavu vhodný prostor a připravujeme její opětovnou instalaci.

#brownfields #zatec #facvut

ateliér MáMA
vedoucí práce: Ing. arch. Josef Mádr
asistentka: Ing. arch. Šárka Malošíková

studenti a jejich projekty:
TEREZA KRÁKOROVÁ - bytová stavba, ulice Jakubská
ANASTASIA SPELLER - návrh bytové stavby v ul. Jakubská
MICHAELA TÉROVÁ - bytové domy v ul. Jakubská
JÁN LUKÁČ - bytový komplex Žatec
PETR MELOUN - Renova
ŠTĚPÁN ŠMEJKAL - Jakubstrasse zwei
TEREZA NOVÁKOVÁ - Jakubstrasse drei
MATĚJ KOVÁČIK - Žatečák, po holandsku
ŠIMON VITÁSEK - Dům u kláštera
KLÁRA SCHMIEDOVÁ - Centrum alternativní medicíny
MICHAEL LUŇÁČEK - Volnočasové sportovní centrum
VERONIKA HANZLÍKOVÁ - ZUŠ
SYLVIE TESKOVÁ - Městská knihovna
MONIKA ZÖRKLEROVÁ - Sportovní a relaxační centrum
VOJTĚCH VONDRA - Kongresový sál a bytový dům
EVA PETTRICHOVÁ - Konverze areálu chmelařského skladu

Vzdělávací kurz SmartUp od Nadace O2

KDE: Hotel Alfa Resort, Deštné, Orlické hory
KDY: 1. - 3. prosince 2017

V září 2017 jsme požádali v grantové výzvě Nadace O2 o finanční podporu našeho pilotního projektu. Tou dobou jsme uvažovali o formátu besedy - moderované akce v interiéru, kde by se diskutovala vybraná témata a později se přešlo v neformální setkání žateckých spolků a organizací. O tomto formátu jsme dost začali váhat po účasti na víkendovém kurzu osobního rozvoje, který pro vybrané týmy zajistila Nadace O2 a Prázdninová škola Lipnice. Kurz nám pomohl lépe konkretizovat náš cíl a nakonec přehodnotit celý projekt (Zachraňme Zlatý chmel), jehož další příběh je popsán výše.

Během víkendu proběhl také podpis smlouvy o poskytnutí grantu pro náš projekt.

#o2smartup #adalprojekt

Na začátku byl jeden dotazník…

Všechny cesty nakonec vedou do Žatce. Ve své diplomové práci, věnované analýze Pražského předměstí, se Eva Pettrichová snažila proniknout do myšlení občanů města. Její dotazník měl prověřit oblíbená místa i slabiny města očima denního uživatele. Celkem tento obsáhlý formulář vyplnilo 410 lidí a pro zájemce o vyplnění je dosud otevřen na následujícím odkaze, nebo je možné ho vyplnit přímo tady.

Odezvy z dotazníku byly veskrze kladné a staly se prvním impulzem k otevření našeho hlubšího zájmu o Žatec. Nashromážděné podněty dosud slouží jako strategický programový materiál spolku.