Kde jste nás mohli potkat?

170. výročí založení divadla

S nabídkou spolupráce nás na začátku roku oslovilo žatecké městské divadlo. 22. dubna 2019 uplynulo 170 let od otevření historické budovy divadla, kulturního stánku, na který se měšťané skládali a sami si jej za necelý rok postavili. Ve druhém patře divadelního foyer jsme vytvořili a nainstalovali výstavu dokumentující stavebně - historický vývoj divadla. Tu si návštěvníci mohli poprvé prohlédnout o slavnostní divadelní večer, kdy se za bohatého programu na jevišti uskutečnil také křest dotisku knihy Jaroslava Venclíka.

Den architektury

KDE: Žatec
KDY: 29. září 2018

POŘADATEL: Kruh, DA (Den architektury), FA (Film a architektura)

V rámci celorepublikového festivalu Den architektury, s letošním tématem 100. výročí republiky, uspořádaly Eva a Monika procházku po žateckých domech, realizovaných v posledním století. Start výpravy byl naplánován před brutalistním kulturním domem Moskva s úvodem obhajujícím vybrané místo a také spolkovou aktivitu k této lokalitě. Během dvouhodinové procházky posluchači shlédli realizace "čtyřprocentního umění" v Podměstí, dozvěděli se podrobnosti o autorech tamních škol a dále pokračovali na Pražské předměstí. Zde se společně s průvodkyněmi podívali do interiéru budovy Známkovny a výpravu zakončili před Chrámem chmele a piva - nejvýznamnější porevoluční realizací v Žatci, oceněnou v roce 2013 Klubem za starou Prahu.

#denarchitektury2018

Pro stažení mapy klikněte na obrázek

Dvorky

KDE: Komunitní dvorek ve Dvořákově ulici 
KDY: 15. září 2018

POŘADATEL: Regionální muzeum K.A.Polánka

Po vzoru chebských a kladenských otevřených dvorků se letošní EHD, neboli Dny evropského dědictví odehrály netradičním způsobem. Akce spočívala v otevření šestnácti soukromých dvorků v historickém jádru města, které si návštěvníci mohli projít a zažít v nich tématické aktivity. Smyslem této události bylo zažít město jinak, nahlédnout do jeho jádra, potkat se s lidmi a oživit tak centrum, jehož velkou slabinou je poslední roky právě vylidňování. 

#zateckedvorky

Chmelfest

KDE: alegorický průvod z náměstí Prokopa Malého k pivovaru
KDY: 12. května 2018

POŘADATEL: Chmelobrana, město Žatec

Tradiční akce pořádaná na začátku května k oslavě zahájení chmelařské sezóny. Spolek využil tradice tohoto svátku a z alegorického vozu symbolickými hesly se seznamoval s občany města a zároveň pozval veřejnost na nadcházející projektový den.

#chmelfest2018