Architektonická soutěž na revitalizaci Havlíčkova náměstí

Proč soutěž? A co to znamená? Architektonická soutěž je způsob, jak najít vhodný návrh pro investiční záměr. Jako jiné soutěže, i tato má svá pravidla a ti nejlepší soutěžící jsou za svůj výkon oceněni. Soutěž o návrh porovnává různé pohledy na jeden konkrétní problém a tudíž prezentuje více způsobů řešení. Je specifickou službou, která rozkrývá […]