ŽATEC A UNESCO

Je naše město hodno zápisu na seznam světového dědictví? V roce 2007 byl Žatec zapsán na indikativní seznam Světového dědictví. Od té doby probíhají přípravy na zápis. V současné době je na něm mimo jiné i ještědský vysílač, nebo lázeňská města, která o zápis usilují v poměrně složité mezinárodní nominaci 11 nejkrásnějších lázní. Nejnovějšími zapsanými […]