Zachraňme Zlatý chmel!

Zachraňme Zlatý chmel!

A tak to začalo. Naše ambice, energie, síla. Vidina potenciálu města, uvědomění hodnot, ale i prostor pro zlepšení. To vše nás vedlo k dlouhé cestě, s mnohdy nepochopenými kroky, avšak s úspěšným výsledkem.

Zachraňme Zlatý chmel! Sdělení, kterým jsme otevřeli naší aktivitu kolem centra okrsku Podměstí v Žatci. Ptáte se, jak zachránit obchodní dům v soukromém vlastnictví? Cesta k takovým cílům je trnitá a bez osvíceného majitele není možná. Pro nás je heslo “Zlatý chmel” spíše symbolické spojení architektury let “zlatých šedesátých” a chmelařské tradice, kterou se naše město pyšní. Komplex obchodního, kulturního
a obytného domu a náměstí – parku vnímáme jako důležitou součást historie a naší snahou je na jeho kvalitu upozorňovat. Místo vzniklo v době petiletek, technicko – hospodářských ukazatelů, ale také směrného plánování města jako nové centrum, které doplňuje historické jádro.

Jak je mezi místními známo, tento veřejný prostor je desetiletí ve velmi špatném stavu. Nejspíš neexistuje obyvatel Podměstí, který by neznal někoho, kdo v prostoru “špatně šlápnul”, nebo se nějak zranil. Tyto smutné příběhy už jsme nechtěli dále slyšet. A tak jsme začali usilovat o změnu. V červnu 2018 jsme uspořádali setkání s občany města v místě původního jezírka. Celý den jsme pak diskutovali o současném stavu
a možnostech proměny. Probírali jsme s lidmi i vlastní nápady, které vyplynuly z našeho dlouhodobějšího pozorování. Sami občané, vesměs obyvatelé okrsku, se poté vyjadřovali skrze mapu přání, dotazník či 3D model území. Šlo o první participativní setkání v našem městě? Zřejmě ano.

#zachranmezlatychmel #workshopnachmelu #zlatasedesata #brutalismus #zatec

Co se v dotazníku veřejného mínění objevovalo nejčastěji?

Téměř dvě stovky účastníků projektového dne potvrdily, že by to chtělo zásadní změnu. Nápady příchozích zahrnovaly také přilehlé budovy, do kterých by obyvatelé rádi umístili například kavárnu, kadeřnictví nebo vytoužený bankomat. Nejčastěji se hovořilo o možnosti vrácení vodního prvku, vykácení vzrostlých dřevin, posílení veřejného osvětlení a umístění nových laviček. Kreativita však byla bezmezná. Ti odvážnější rovnou naskicovali novou podobu náměstí a proměnili ho třeba v květinovou zahradu, novodobý výstavní prostor, motokárovou dráhu, nebo basketbalové hřiště.

A dál?

Pro proměnu náměstí jsme si vytyčili jasný cíl: pokud se má něco změnit k lepšímu v souladu s dobou, ve které žijeme, není jiný způsob, než vložit naděje do rukou odborníků. Chceme architektonickou soutěž! Proč? Jaké má výhody? To jsme v létě 2018 prezentovali městu a soustavně vysvětlujeme i vám. I díky tomu jsme přesvědčili zastupitele, a tak byla soutěž v červnu 2019 schválena a vyhlášena v březnu 2020, pár dní před jarním lockdownem pandemie koronaviru. Báli jsme se, že se činnost architektonických ateliérů omezí na jisté zakázky a do soutěže se jich přihlásí málo. Nakonec ale došlo 10 návrhů a alespoň polovina z nich, podle našeho názoru, splňuje očekávanou soudobost, kreativitu, odbornost a zachování respektu k původním hodnotám.

První nápady pro nové centrum Podměstí přinesla ve své absolventské práci Jitka Barborková, absolventka zahradnické akademie Mělník. Na návrhu pracovala na podzim 2018, pro pochopení potřeb obyvatel vycházela právě ze setkání s obyvateli Podměstí. Ne náhodou Jitčina práce získala na akademii několik ocenění. Do práce můžete nahlédnout ZDE.

Dokázali jsme to, ale je to jen začátek…aneb ani Řím nepostavili za den.

Po vyhlášení soutěže nebyl náš spolek přizván k hodnocení projektů a dalším debatám o dalším postupu revitalizace náměstí. Odborná porota ocenila tři návrhy a o dalším dopracování projektové dokumentace se jedná. Pro započetí realizace musí být kromě projektu posvěceného stavebním úřadem vyřešeny také majetkové poměry v území, koordinace se správci sítí nebo také autorská práva k původnímu návrhu. 
Panely se soutěžními projekty si můžete prohlédnout ZDE. Autory jsou hlavně mladé pražské architektonické ateliéry. O celém procesu soutěže, porotě a soutěžních podmínkách si můžete přečíst ZDE.