Výstavy

Mnoho nápadů a vizí pro naše město…

Žatecké domy očima studentů architektury FA ČVUT

V novodobé historii města Žatce se stalo již několikrát, že se o stavební dědictví našeho města zajímala akademická obec Fakulty architektury pražského Českého vysokého učení technického. Nejvýznamnější milníky ideových zásahů do historického centra Žatce a chmelařských objektů v Žatci a ve Stekníku jsme vystavili v prostoru bývalé spořitelny na podzim roku 2019.

Autory projektů jsou současní studenti a také dnes již praktikující architekti.
Tyto mladé duše věnovali Žatci kus svého života, když přemýšleli, jak jeho malebná zákoutí obohatit o nové tvary a nové funkce. I proto nám tolik impnují. Do schromážění a vystavení techto prací jsme investovali čas, protože si myslíme, že každý kdo dáchá pro naše město si zaslouží speciální pozornost.

Výstava by nevznikla bez spolupráce s FA ČVUT a Žateckým okrašlovacím kolektivem.

 

Studenti Fakulty architektury v Žatci

Jako nová iniciativa s názvem A dál? jsme pozvali v září 2017 do Žatce studenty Fakulty architektury. 17 studentů řešilo několik lokalit na Pražském předměstí, ti starší se zabývali areálem letního kina a parkoviště u Lidlu. V polovině října pak proběhlo intenzivní soustředění, kdy mladí architekti pracovali na prvních konceptech ve Staré papírně. Během zimního semestru se konaly také dvě prezentace na pražské fakultě, kterých se zúčastnili i někteří zástupci města.
Po ukončení semestru jsme zajistili instalaci výstavy projektů v restauraci U Orloje, aby návrhy vidělo co nejvíce lidí. Vernisáž proběhla 17. 02. 2018 v prezidentském salonku. Expozice měla značný ohlas a po Velikonocích byly projekty deinstalovány.

Ani jedna z realizovaných výstav nenašla místo stálé expozice. Máte nápad na umístění projektů? Dejte nám vědět.

ateliér MáMA
vedoucí práce: Ing. arch. Josef Mádr
asistentka: Ing. arch. Šárka Malošíková

studenti a jejich projekty:
TEREZA KRÁKOROVÁ – bytová stavba, ulice Jakubská
ANASTASIA SPELLER – návrh bytové stavby v ul. Jakubská
MICHAELA TÉROVÁ – bytové domy v ul. Jakubská
JÁN LUKÁČ – bytový komplex Žatec
PETR MELOUN – Renova
ŠTĚPÁN ŠMEJKAL – Jakubstrasse zwei
TEREZA NOVÁKOVÁ – Jakubstrasse drei
MATĚJ KOVÁČIK – Žatečák, po holandsku
ŠÍMON VITÁSEK – Dům u kláštera
KLÁRA SCHMIEDOVÁ – Centrum alternativní medicíny
MICHAEL LUŇÁČEK – Volnočasové sportovní centrum
VOJTĚCH VONDRA – Kongresový sál a bytový dům
EVA PETTRICHOVÁ – Konverze areálu chmelařského skladu