Dotazník

Na začátku byl jen dotazník…

Všechny cesty nakonec vedou o Žatce. Ve své diplomové práci, věnované analýze Pražského předměstí, se Eva Sladká snažila proniknout do myšlení občanů města. Její dotazník měl prověřit oblíbená místa i slabiny města očima denního uživatele. Celkem tento obsáhlý formulář vyplnilo 410 lidí a pro zájemce o vyplnění je dosud otevřen na následujícím odkaze, nebo je možné ho vyplnit přímo tady. Odezvy dotazníku byly veskrze kladné a staly se prvním impulzem k otevření našeho hlubšího zájmu o Žatec. Nashromažděné podněty dosud slouží jako strategický programový materiál spolku.