Eva Sladká

Eva Sladká

Na jaře 2018 jsem absolvovala fakultu architery ČVUT. Půl roku jsem i studovala v Barceloně, kde se mi líbilo. Po škole jsem se vrhla do nabírání zkušeností v pražském atelieru CUBOID architekti a zároveň do oživování veřejného prostoru ve svém městě, kde jsem založila iniciativu s nekonečnou otázkou. Po devíti letech v Praze jsem se s parťákem ajťákem vrátila do Žatce, kde v současné době působím na stavebním úřadě při MěÚ Žatec (toho času na mateřské dovolené).