Info / ke stažení

▲ Komunitní kalendář

Sdílený kalendář akcí jsme zavedli v roce 2018. Informoval veřejnost o akcích pořádaných ve městě a zároveň spolky a organizace mezi sebou, aby se jejich akce nepřekrývaly. Od roku 2021 kalendář spravuje infocentrum města na svých stránkách. Proto jsme od vyplňovaní toho našeho víceméně upustili, nicméně v něm stále najdete hlavní akce naše a spřátelených pořadatelů.

▲ Mapa tříděného odpadu

Ve spolupráci s Odborem místního hospodářství a majetku při MěÚ Žatec jsme připravili mapu sběrných nádob na tříděný odpad v Žatci. Mapa pokrývá většinu stanovišť v nejvíce obydlených částech města.

▲ Seznam spolků, organizací a volnočasových institucí

Kompletní přehled připravujeme.

▲ Seznam sálů a prostor pro pořádání akcí

Kompletní přehled připravujeme.