O spolku

A dál?

Je iniciativou aktivních žateckých mileniálů, který vznikl na přelomu roku 2017 a 2018. Spojuje nás zájem o Žatec, moderní přístupy k městskému plánování a zájem o transparentní komunikaci města a jeho občanů.

A dál? se věnuje:
▲ podpoře informovanosti lidí ve městě
▲ pořádání debat a kulturně – společenských akcí
▲ budování občanských aktivit a reprezentování Žatce i mimo region
▲ spolupráci s dalšími spolky i s vedením města
▲ účasti na městském plánování skrze pracovní skupiny a komise

#adalprojekt #zijmezatecspolecne

Členové

A dál, z.s.
Třebízského 2418, 438 01 Žatec
zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem od 2. 7. 2020.
IČO: 09240519