Pocitová mapa

Pocitová mapa

Cesta k participativnímu plánování je trnitá. Tisíc lidí = tisíc chutí, tisíc potřeb a tisíc přání. Na každém názoru však záleží! Proto jsme uspořádali v rámci druhých Žateckých dvorků tvorbu POCITOVÉ MAPY MĚSTA. Výsledky jsme v listopadu 2019 diskutovali s občany ve Staré papírně.

#pocitovamapa #zijmezatecspolecne

Co to je?

MAPA POCITŮ je nástroj tzv. geoparticipace. Barevnými lepíky může větší množství lidí vyjádřit svůj názor do mapy města. Právě mapový podklad je pro svou jednoduchost a názornost výborným můstkem mezi veřejností a městem, úřadem, mladými, starými, chytrými a i “méně chytrými” (na jejichž názoru však nezáleží o nic méně).

Jak to funguje?

Místa s největším počtem barevných označení identifikujeme jako ta, která se daným pocitem shodují nejvíce – lide se na nich objektivně shodnou. Pokud mapu vyplní dostatek lidí, lze ji považovat za kvantitativní (množstevní) průzkum. Ta přímo nevysvětluje příciny, avčak je dobrým startem pro hlubší analýzu potřeb veřejnosti. Proto také nese název “pocitová” – tvorba se řídí spíše intuicí, zkušeností, vzpomínkou, či prostým přáním.

Celkově jsme do mapy celého města zaznačovali čtyři pocity:

  • Tady jsem na své město hrdý/á.
  • Tady by to chtělo zlepšit.
  • Tady rád(a) trávím volný čas.
  • Tady se necítím bezpečně.

Mapu odhadem vyplnilo 200 lidí, 16. listopadu jsme uspořádali setkání, jehož smyslem bylo výsledky mapy dále diskutovat.

Co mapa ukázala?

Tady jsem na město hrdý (modrá).

Pozitivní odezvu mají již zrekonstruované části města v okolí Chrámu chmele a piva, Klášterní zahrada, nebo stadion Mládí. Často se puntíky hrdosti objevují také kolem základních a středních škol, které byly vždy vzorovými veřejnými stavbami (realizovanými často na základě architektonických soutěží). Puntíky hrdosti se často objevují společně s těmi pro trávení volného času (procházkový okruh kolem řeky, místa zajímavých výhledů na město). To ale neplatí pro ty umístěné v centru města – hrdost spojenou s centrem, architekturou a historií už nedoprovází zelený pohybový puntík.

Tady trávím volný čas (zelená).

Volný čas je často spjatý s kompenzací pracovních povinností. Mnoho zelených značek se tak objevilo v přírodě – v parku, u řeky, na koupališti, na stadionu Mládí. Rozseté tečky v lokalitě Flóra ukazují na soukromé domy a zahrady těch, kteří jsou rádi doma na svém. V neposlední řadě se mnoho teček volného času objevilo také v oblíbených hospodách, či kavárnách.

Tady se necítím bezpečně (hnědá).

Hnědé puntíky mnohdy doprovází ty červené – tam, kde se lidé necítí bezpečně by si logicky přáli změnu. V diskuzi zazněly nejen výtky k nekonvenčnímu chování různých sociálních skupin obyvatel města, diskuze se také zaměřila na dopravně nebezpečná místa (včetně situace před školami v době ranní a odpolední špičky). Tuto barvu můžeme tedy vidět na Kruhovém náměstí, v ulici Pod Střelnicí, nebo na ul. Plzeňské směrem na Most. Vyrovnaný počet má také svah pod pivovarem – pro svůj hustý porost jsou tato místa velmi nepřehledná a tudíž i pocitově nebezpečná (podobně jako Havlíčkovo náměstí).

Tady vidím příležitost pro změnu (červená).

Puntíky potenciálu změny se nešetřilo. Obě vlaková nádraží, Dreherův pivovar / Fruta, městský park, Havlíčkovo náměstí, skatepark, ale i náměstí Svobody. To jsou místa, která by se podle lidí měla zlepšit. Jiná místa vychází z nedávných událostí, či sezónní zkušenosti – křižovatka na Plzeňské, městské koupaliště, nebo třeba letní kino, o kterém se na podzim dost mluvilo ve vztahu k Lüdersdorfově vile.

A pár dalších zajímavostí…

Oběma vlakovým nádražím se dostalo velké pozornosti nejen v mapě, ale i v debatě. Hovořilo se hlavně o využití drážní budovy, pro kterou jeho vlastník žádnou vizi nemá.

Jedno z nejnebezpečnějších míst je podle lidí Kruhové náměstí. Je to kvůli různým sociálním skupinám, nebo hernám, nebo snad dopravní nepřehledností?

Lokalita Flora zůstala v mapě (až na pár zelených puntíků) zcela nedotčena. Rezidenční čtvrť s nulovou občanskou vybaveností živé město netvoří. Přirozeně také nevyvolává intenzivní pocity – (skoro) nic tam není.

Různorodá hodnocení obdržely Kaufland a Tesco. Co přesně na nich lidé hodnotili jsme se nedozvěděli.