Večerní klub Žatecko

Večerní klub Žatecko

debatní platforma přátel města

Místo, čas a téma k diskutování nám v Žatci chybělo od začátku působení samotného spolku, také to byl jeden z důvodů jeho založení. Když nás na jaře 2018 oslovila komunitní koordinátorka Tereza Konrádová z Místa zblízka, neváhali jsme a navázali spolupráci. Tereziným úkolem bylo (a je) mobilizování aktivních lidí v regionu a právě ona má na svědomí počátky Večerního klubu, který vznikl transformací klubu Ranního. Dopolední hodiny zkrátka kolektivu nevyhovovaly, tudíž se na podzim 2019 klub přehoupl do podvečerního času a jeho pevný termín konání je každá poslední středa v měsíci od 18 hodin. Pohyblivé je místo konání a moderátor. Eva s Monikou si za A dál? odmoderovaly od té doby několik večerů: informační kanály ve městě, vánoční filmkvíz, sportovní hala, kultura v roce 2020. Mezi dalšími tématy, které moderovaly spřátelené spolky se objevilo třeba parkování ve městě, vizuální smog, nebo skatepark pod hradbami.

Pravidelnému klubu svědčí určitá štábní kultura, kterou jsme prozatím definovali my, přebírající organizátoři od Místa zblízka:

▲  Téma klubu se stanovuje na klubu předchozím. Smyslem je řešit lidmi aktuálně řešená témata, event. kauzy.
▲  Klub má jednotnou grafiku, kterou pro každého moderátora připraví Eva, včetně založení události na sítích.
▲  Moderátor provází večerem, usměrňuje debatu a zajišťuje předchozí propagaci (emailem, v periodicích).
▲  Zajištění prostoru / provozovny vhodného k pořádání klubu je taktéž v kompetenci moderátora.
▲  Zapisovatel zaznamenává základní myšlenky, zápis je poté rozeslán emailem (účastníkům, médiím).
▲  Klub se osvědčilo doplňovat prezentací na projektoru s inspiračními fotkami, videi a odkazy.
▲  Několik fotografií z každého setkání pomáhá prezentovat přátelská setkání klubu i po ukončení akce.

Pro další info piště na vecerniklubzatecko@gmail.com. Tento email spravují: Tereza Konrádová, Eva Sladká, Monika Merdová, Vladimír Vlach a Dan Nociar. Přístup může být poskytnut i dalším moderátorům večerních klubů.