A dál? si klade za cíl:

  • podpořit informovanost lidí ve městě, a to vlastní tvorbou na sociálních sítích, debatami ve veřejném prostoru a pořádáním kulturně - společenských akcí
  • budovat občanskou aktivitu, prezentovat Žatec i mimo region
  • spolupracovat s dalšími spolky i s vedením města
  • sledovat městské plánování a kriticky vyhodnocovat hospodaření města
Jan Klíma
ouřada
náš muž
na radnici
Monika
Merdová
archivní štoura
muzejní roura
Eva
Pettrichová
motor
archi - tetka
Jan Sladký
ajťák
technická
podpora

Spolupracujeme